بهینا 152-3F
بهینا 152-3F
بهینا 152-3F
بهینا 152-3F

152-3F

زیرگلویی 8/5 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 85 میلیمتر ابعاد: 25*85