بهینا 152-7F

152-7F

زیرگلویی 8/5 سامتری شيري

نوع: زیرگلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 2 میلیمتر