بهینا 153-1084
بهینا 153-1084
بهینا 153-1084
بهینا 153-1084

153-1084

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 15*95