بهینا 153-43
بهینا 153-43
بهینا 153-43
بهینا 153-43

153-43

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 15*95