بهینا 153-4F

153-4F

قرنیز 9/5 سانتیمتری نسکافه ای

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر