بهینا 153-552F

153-552F

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر