بهینا 153-6F

153-6F

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر