بهینا 153-7F
بهینا 153-7F
بهینا 153-7F
بهینا 153-7F

153-7F

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 15*95