بهینا 153-7F

153-7F

قرنیز 9/5 سانتیمتری شیری

نوع: قرنیز سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر