بهینا 154-1084F
بهینا 154-1084F
بهینا 154-1084F
بهینا 154-1084F

154-1084F

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 110 میلیمتر ابعاد: 22*107