بهینا 154-306F
بهینا 154-306F
بهینا 154-306F
بهینا 154-306F

154-306F

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 107 میلیمتر ابعاد: 22*107