بهینا 154-9
بهینا 154-9
بهینا 154-9
بهینا 154-9

154-9

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 107 میلیمتر ابعاد: 22*107