بهینا 155-1084
بهینا 155-1084
بهینا 155-1084
بهینا 155-1084

155-1084

گلویی 7 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 15*70