بهینا 155-552
بهینا 155-552
بهینا 155-552
بهینا 155-552

155-552

گلویی 7 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 16*70