بهینا 155-553
بهینا 155-553
بهینا 155-553
بهینا 155-553

155-553

گلویی 7 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 16*70