بهینا 155-9
بهینا 155-9
بهینا 155-9
بهینا 155-9

155-9

گلویی 7 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 16*70