بهینا 156-1084
بهینا 156-1084
بهینا 156-1084
بهینا 156-1084

156-1084

دیوارکوب 5 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر ابعاد: 11*50