بهینا 156-4
بهینا 156-4
بهینا 156-4
بهینا 156-4

156-4

دیوارکوب 5 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر ابعاد: 11*50