بهینا 156-41

156-41

دیوارکوب 5 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر