بهینا 156-44

156-44

دیوارکوب 5 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر