بهینا 156-5
بهینا 156-5
بهینا 156-5
بهینا 156-5

156-5

دیوارکوب 5 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر ابعاد: 11*50