بهینا 156-552

156-552

دیوارکوب 5 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر