بهینا 156-7

156-7

دیوارکوب 5 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر