بهینا 157-1084
بهینا 157-1084
بهینا 157-1084
بهینا 157-1084

157-1084

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 14*30