بهینا 157-306
بهینا 157-306
بهینا 157-306
بهینا 157-306

157-306

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 14*30