بهینا 157-3F

157-3F

تسمه 3 سانتیمتری شیرکاکائویی

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر