بهینا 157-4F

157-4F

تسمه 3 سانتیمتری نسکافه ای

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر