بهینا 157-6

157-6

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر