بهینا 157-7F

157-7F

تسمه 3 سانتیمتری شیری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر