بهینا 157-933

157-933

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر