بهینا 158-4

158-4

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر