بهینا 158-4F

158-4F

تسمه 1/8 سانتیمتری نسکافه ای

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر