بهینا 158-551
بهینا 158-551
بهینا 158-551
بهینا 158-551

158-551

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر ابعاد: 10*18