بهینا 158-552

158-552

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر