بهینا 158-552F

158-552F

تسمه 1/8 سانتیمتری طلایی

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر