بهینا 158-6

158-6

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر