بهینا 158-7F

158-7F

تسمه 1/8 سانتیمتری شیری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر