بهینا 161-1084F

161-1084F

زیرگلویی 6 سانتیمتری قهوه ای چوب

نوع: زیرگلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر