بهینا 161-552

161-552

زیر گلویی 6 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر