بهینا 161-552F

161-552F

زیرگلویی 6 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر