بهینا 161-6

161-6

زیرگلویی 6 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر