بهینا 161-6F

161-6F

زیرگلویی 6 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: کرم کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر