بهینا 161-933F
بهینا 161-933F
بهینا 161-933F
بهینا 161-933F

161-933F

زیر گلویی 6 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر ابعاد: 20*60