بهینا 167-118
بهینا 167-118
بهینا 167-118
بهینا 167-118

167-118

گلویی 7 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 17*70