بهینا 167-126
بهینا 167-126
بهینا 167-126
بهینا 167-126

167-126

گلویی 7 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 17*70