بهینا 167-767
بهینا 167-767
بهینا 167-767
بهینا 167-767

167-767

گلویی 7 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 17*70