بهینا 168-767
بهینا 168-767
بهینا 168-767
بهینا 168-767

168-767

گلویی 9 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر ابعاد: 21*90