بهینا 169-118
بهینا 169-118
بهینا 169-118
بهینا 169-118

169-118

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 110 میلیمتر ابعاد: 25*110