بهینا 169-767
بهینا 169-767
بهینا 169-767
بهینا 169-767

169-767

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 110 میلیمتر ابعاد: 25*110