بهینا 170-4

170-4

زیرگلویی 12 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 120 میلیمتر