بهینا 170-7

170-7

زیرگلویی 12 سانتیمتری

نوع: زیرگلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 120 میلیمتر